Contact & Informatie


NIJI YAMA DOJO VZW - 0812102212

Project Lenny VZW - 0535601336

Hemelakkers 1/1, 2930 Brasschaat 

Info@nijiyama.be

0032/478511096

www.nijiyama.be

Rekening nummer 

Niji Yama VZW

Bank: BNP Fortis - BE29 0017 9267 3164

PROJECT LENNY

Bank: BNP Fortis - BE73 0017 9267 2760

Shihan Koen Spitaels 


Niji Yama Dojo vind je in het Fort van Merksem, in het polyvalente gebouw rechts naast het voetbalveld. Er is een ruime parking aan de inkom van het fort.


De gegevens die wij verzamelen via deze website worden verwerkt volgens de geldende wetgeving (GDPR). Wij gebruiken uw gegevens enkel voor onze interne werking en beperkt tot het strikt noodzakelijke. Wij delen geen gegevens met derden, met uitzondering van het strikt noodzakelijke voor deelname aan evenementen van derden, zoals wedstrijden, kampen en andere activiteiten waarvoor u zich via onze website inschrijft. Wij sturen enkel mails die betrekking hebben tot onze interne werking en evenementen van derden waaraan onze leden kunnen deelnemen.


Niji Yama Dojo verzorgd geen leveringen op locatie voor de producten aangeboden in deze webshop. Alle aangeboden producten dienen te worden opgehaald in onze dojo. Fortsteenweg 120 te Merksem 2170 België. Er worden geen producten geleverd alvorens deze zijn afgerekend.

Lees aandachtig de voorwaarden van toepassing op lidmaatschap en deelname aan trainingen op de pagina lidgeld. Wie niet of onvoldoende lidgeld betaald heeft is niet verzekerd en kan bijgevolg niet deelnemen aan de trainingen. Wij behouden ons het recht om in voorkomend geval personen te weigeren deel te nemen aan de trainingen.

Bij het betalen van het lidgeld wordt u gevraagd naar uw persoonlijke gegevens dewelke uw ledenfiche zijn. Bij het betalen van lidgeld verklaard u zich akkoord met de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden kan u binnenkort hieronder terugvinden.