Deelname examen

€ 10,00

Vergoeding deelname kyu examen kinderen en volwassenen voor examens die binnen de club worden afgenomen. Te voldoen uiterlijk de avond voor de dag van het examen. Opgelet! Niet iedereen kan zomaar op eender welk moment deelnemen aan examens. Er moet een minimum tijd zitten tussen examens en men moet een minimaal aantal trainingen hebben bijgewoond. Tevens dient men aan een minimum niveau te voldoen met betrekking tot de te bekomen graad. Vraag altijd even na of je examen kan en mag doen vooraleer je in te schrijven.