Lidgeld - klik hier -

€ 220,00

Naam van de persoon waarvoor u lidgeld betaald

Naam van de ouder of voogd indien het in te schrijven lid minderjarig is

Geboortedatum van het lid

Adres van het lid

Telefoon van het lid of diens voogd

E-mail adres van het lid of diens voogd indien dit anders is als dat van de persoon die deze betaling uitvoert