Kanji sticker Shinkyokushin of Kyokushin

€ 10,00

Blauwe Shinkyokushin of Kyokushin kanji sticker.